?   
 
 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
rvr-logo-wit-11-zt-sh-500
 
Kom roeien - geel
 

ROEIVERENIGING
RIJNLAND

 
 
 
 
 

Contributie

Contributie

 

Het jaarlidmaatschap wordt 1 december automatisch verlengd. Wil je opzeggen, doe dat dan vòòr 1 december. De contributie is aangevuld met de jaarlijkse opslag wegens de bijdrage voor welke de vereniging wordt gevorderd uit hoofde van toetreding tot de KNRB. Bij niet prompte betaling wordt het verschuldigde bedrag met een door het bestuur te bepalen bedrag verhoogd. Eventuele incassokosten komen ten laste van het lid dat deze veroorzaakt.

  • Een lid, dat tevens lid is van een andere roeivereniging en daar langer lid is, zal jaarlijks moeten aangeven dat hij nog steeds van die vereniging lid is, onder vermelding van zijn lidnummer. Een dergelijk lid kan na afloop van het verenigingsjaar bij de penningmeester om restitutie van de KNRB-bijdrage verzoeken.

  • Het bestuur kan op grond van buitengewone omstandigheden op een daartoe strekkend verzoek aan een lid gedurende een periode van een verenigingsjaar een korting op de jaarcontributie toekennen, die maximaal de helft bedraagt van de jaarcontributie voor senior leden. Van een buitengewone omstandigheid is slechts sprake indien een lid in het betreffende verenigingsjaar geen gebruik maakt van het botenmateriaal.

Zie onze statuten, het huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring. Deze zijn beschikbaar in de bibliotheek

Nieuwe leden

Nieuwe leden betalen de jaarcontributie vanaf de eerste van de maand waarin het lidmaatschap start, zie bijgaande tabel. Daarnaast is voor het 1e kalenderjaar eenmalig €50 entreegeld verschuldigd met uitzondering van oud-leden en zij die dit jaar de introductiecursus hebben gevolgd.

Factuur

Facturen worden per e-mail verzonden én gepubliceerd in je account op deze website.

Mijn facturen

Adreswijziging

Ieder lid krijgt een eigen account. Je kunt daar zelf je adres en telefoonnummer wijzigen. Wijzigingen worden direct verwerkt in de ledenadministratie. Je ziet daar ook je KNRB nummer, je MyFleet inloggegevens, behaalde examens, facturen en de activiteiten waarvoor je je hebt ingeschreven.
 

Contributie 2020

Seniorlid 19 jaar en ouder € 349
Jeugdlid 12 t/m 18 jaar € 267

- leeftijd die gedurende het jaar wordt bereikt

 

Nieuwe leden 2020

Start in Senior Jeugd
Januarie € 349,00 € 267,00
Februarie € 319,92 € 244,75
Maart € 290,83 € 222,50
April € 261,75 € 200,25
Mei € 232,67 € 178,00
Juni € 203,58 € 155,75
Juli € 174,50 € 133,50
Augustus € 145,42 € 111,25
September € 116,33 € 89,00
Oktober € 87.25 € 66,75
November € 58,17 € 44,50
December € 29,08 € 22,25
De contributie is verschuldigd vanaf de eerste van de maand waarin je lidmaatschap start (inschrijfdatum). 
 
 
rvr-logo-geel-500

Contact

Recreatiegebied Vlietland
Oostvlietweg 63
2266 GN  LEIDSCHENDAM
071-5610314
siraterces.[antispam].@rvrijnland.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de twee wekelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief. 

 
 
 
 

© 2020 RV Rijnland

 
 

Laatst bijgewerkt op 17 september 2020

 

 

© 2020 RV Rijnland